תפריט
חייגו להזמנות וייעוץ חינם: 04-6415541 04-6415541

הנגשת סוסיא – העיר העברית הקדומה

יציקת מרצפי ®Parkways  במסגרת עבודות שימור שיקום והנגשה בדרך התייר סוסיא,

אדריכלות : עמי גבירצמן | הנדסה : מיכה פרבר | יציקת שבילי הנגשה : סטודיו בטון נהלל בע"מ

חזרה ל ™Parkways – חיפויי קרקע אקולוגיים